Šeit esam izvietojuši dažus dokumentus, kuros ietvertās normas tiek ņemtas par pamatu korektai un veiksmīgai pasažieru pārvadājumu izpildei.

Scroll Up